HANDLEIDING 'MIJN MELDPUNT'

 

Het FHRS heeft 'Mijn Meldpunt' geïntroduceerd. Dit is een zeer handig en G R A T I S

I&R-meldprogramma voor alle rundveehouders in Nederland. Elke melding gaat

rechtstreeks naar LNV. U kunt er voor kiezen, de geboortemeldingen tevens naar FHRS te

laten sturen.

 

* Installatie.

 

Mijn Meldpunt is éénvoudig te installeren op de meeste computers (Windows 98 en nieuwer).

Hiervoor is het programma Java vereist. Op www.fhrs.nl kunt u de button 'Mijn Meldpunt'

aanklikken en vervolgens op het oormerk met de link 'Start Mijn Meldpunt'. Er komt een

scherm in beeld met een uitleg. Leest u dit goed door en print u dit voor de zekerheid even uit.

 

Klik op de oranje knop 'Launch' indien u dit automatisch wilt laten installeren (aanbevolen).

Indien Java nog niet op uw computer staat, wordt dit nu gedaan. Tijdens de installatie krijgt u

de vraag, of u documentatie van deze uitgever vertrouwt: klikt u op 'Always trust' (altijd

vertrouwen).

 

Tijdens de installatie wordt u gevraagd uw huidige gebruikersnaam en inlogcode van LNV in

te vullen. Dit is éénmalig. Wel moet u dit aanpassen, wanneer u een nieuw BRS-nummer van

LNV gekregen heeft, bijvoorbeeld in verband met een naamswijziging bij LNV. Dit kan in

het menu Diversen - Instellingen van Mijn Meldpunt.

 

De regel 'I&R-computer' wordt automatisch ingevuld, slaat u dit over!

 

Geeft u ook even aan, of de geboortemeldingen ook naar FHRS moeten (vinkje zetten = ja).

 

* Een melding doen.

 

Mijn Meldpunt is zodanig opgezet, dat het doen van meldingen zichzelf wijst.

U vult per regel de gegevens in zoals aangegeven.

 

Na elke melding klikt u op 'Controleren'. Indien alles goed is, wordt dit in het

opmerkingsscherm onderaan vermeld. Klikt u daarna op 'Vastleggen'. Zodra in het

opmerkingsscherm het meldingsnummer verschijnt, is de melding aangekomen bij LNV.

 

U kunt een print van het scherm maken of het meldingsnummer opschrijven. Deze is ook op

te vragen in het menu Meldingen - raadplegen van Mijn Meldpunt.

Opmerking: in plaats van de volledige 9-cijferige ID-code, kunt u zowel bij het kalf als bij de

moeder volstaan met het werknummer bij een geboortemelding, behalve wanneer het gaat om

een oornummer dat vaker op uw bedrijf voorkomt. In zo'n geval moet u de volledige ID-code

invullen.

 

Is iets niet goed, wordt dit gemeld in het opmerkingsscherm. Wijzig het foutieve en klik weer

op 'Controleren'.

 

Als van een koe of kalf zowel het levensnummer als het werknummer blanco zijn, komt er

een foutmelding.

 

Als er na het drukken op 'Controleren' geen fouten zijn, worden alle velden geblokkeerd.

Dus u kunt niets meer wijzigen. U kunt alleen nog op 'Vastleggen' drukken. Dit geldt alleen

voor de I&R-gegevens, niet voor de FHRS-gegevens.

 

Data kunnen worden ingegeven als 1-2-2008. 01-02-2008 mag ook, 01-2-2008 niet.

Na het drukken op de knop 'Vastleggen' wordt de knop van groen weer grijs. Tevens blijft de

knop inactief. Dus men kan er niet meer op drukken. Als u er met de muis overheen gaat,

krijgt u bij een geboortemelding de mededeling dat u op 'Volgend kalf' moet drukken.

 

* Mijn Meldpunt werkt niet meer.

 

Indien men een nieuw BRS-nummer heeft (meestal i.v.m. naamswijziging), moeten nieuwe

gebuikerscode en wachtwoord worden ingevoerd bij menu Diversen - Instellingen.

Daarna Mijn Meldpunt afsluiten en opnieuw opstarten.

 

Als het nog niet werkt, via Kladblok een bestandje opvragen en aanpassen:

- Windows XP en eerdere versies: 'C:\Documents and Settings\[map met persoonlijke naam]\

FHRSjava-properties' (PROPERTIES-bestand). Eventueel zoekopdracht uitvoeren naar

locatie van de bestandsnaam.

Regel met 'ienr.BRShouder=123456789' aanpassen naar huidig BRS-nummer of hele regel

weghalen. Mijn Meldpunt afsluiten en opstarten.

- Windows Vista: zelfde procedure, locatie van het bestand opzoeken middels zoekopdracht.

Dit is op kantoor onbekend, wij werken niet onder Vista. Zoekopdracht: bijvoorbeeld Mijn

Computer opstarten, rechtsboven bevindt zich een regel waar een zoekopdracht kan worden

gegeven. Intoetsen 'FHRSjava' en de locatie wordt weergegeven, mits de C-schijf is

geselecteerd (hier wordt nu de zoekopdracht in uitgevoerd).

 

Het kan ook zijn, dat een virusscanner of firewall de installatie of werking bemoeilijkt of

verhindert. Die kunt u dan even uitschakelen.

 

* Blok 'FHRS' bij geboortemelding is niet meer actief.

 

Bij menu Diversen - Instellingen de box 'Geboortemelding doorgeven aan FHRS' aanvinken.

Indien niet afgesloten wordt, wordt de mutatie nog niet doorgevoerd. Dus dan eerst even Mijn

Meldpunt afsluiten en opnieuw opstarten.

 

* Verloren oormerken.

 

FHRS-leden kunnen verloren oormerken via Mijn Meldpunt bestellen. Er kunnen meerdere

oormerken per keer worden besteld. U kunt per oormerk aangeven, welke soort u wilt

bestellen.

            Speciaal: Dalton levert 2 soorten oormerken (niet zijnde electronisch):

                                    Fabrikant Daploma      -          Leverancier Dalton:      dit de Snaptag.

                                    Fabrikant Dalton          -          Leverancier Dalton:      dit is de Supertag.

 

* Bedrijfsregister.

 

Het is mogelijk om via Mijn Meldpunt een Bedrijfsregister bij LNV aan te vragen.

Deze wordt u per e-mail verstrekt. U kunt zelf aangeven, over welke periode u het

Bedrijfsregister wilt ontvangen.

 

* Stallijst.

 

Het is mogelijk om via Mijn Meldpunt een Stallijst bij LNV aan te vragen. Deze wordt u per

e-mail verstrekt. U kunt zelf aangeven, per welke peildatum u de Stallijst wilt ontvangen.