FHRS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Welkom op de Website van het FHRS

NIEUWS

Het FHRS in het kort:
Onafhankelijk
Officieel erkend
Stamboek: registratie van inseminaties/dekkingen,
geboortes, exterieurkeuringen en
melkcontrolegegevens
Afgifte exportcertificaten
Indentificatie-& Registratie-taken (I&R)

Het FHRS is een officieel erkend stamboek voor alle in Nederland voorkomende rundveerassen.
Zowel melk-als vleesrassen (b.v.: Holstein-Friesian, Fries-Hollands, Maas-Rijn-IJssel, Blonde d'Aquitaine, Piëmontese, Blaarkop) als kruisingen tussen de verschillende rassen kunnen hier geregistreerd worden.


Fosfaatrechten
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vanaf 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.
Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt.
Op deze pagina heeft RVO alle beschikbare informatie over fosfaatrechten voor u verzameld.

DNA-test bepaalt ras
Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) heeft met subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een DNA-test ontwikkeld waarmee het voor een rund met (deels) onbekende stamboomgegevens kan bepalen tot welk zeldzaam Nederlands runderras het behoort. Daarmee wordt opname in een erkend stamboek mogelijk en wordt, wanneer het redelijke aantallen betreft, het risico op uitsterven van een ras verkleind.  Lees verder........

Nieuwe service voor FHRS leden
AgroMineraal is het programma van AgroVision, waarmee u op een zéér eenvoudige manier voldoet aan alle wettelijke verplichtingen van de mest- en mineralenwetgeving.
AgroMineraal geeft u in één overzicht de actuele stand van zaken.
Starten met AgroMineraal: U kunt in Mijn Meldpunt op de knop AgroMineraal klikken. Hier kunt u het aanmeldformulier voor AgroMineraal invullen. lees meer........

Heeft u nog vragen over AgroMineraal of  heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanmeldformulier,dan kun u contact met ons opnemen. Telefoon: 058-2941617

Project: Paraplubestand SZH


De stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud en gebruik van authentieke landbouwhuisdierrassen, ons levend erfgoed. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft SZH het zgn. paraplubestand opgezet. Via dit paraplubestand kunnen dieren herkend worden als behorend tot een zeldzaam Nederlands ras. Deze herkenning wordt gebruikt in de uitbraak van dierziektes en sinds 2017 ook bij de fosfaatregelgeving.
Lees meer........


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu