FHRS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Het FHRS in het kort:

Onafhankelijk
Officieel erkend
Stamboek: registratie van
inseminaties/dekkingen,
geboortes, exterieurkeuringen en
melkcontrolegegevens
Afgifte exportcertificaten
Indentificatie-& Registratie-taken (I&R)

Het FHRS is een officieel erkend stamboek voor alle in Nederland voorkomende rundveerassen.
Zowel melk-als vleesrassen (b.v.: Holstein-Friesian, Fries-Hollands, Maas-Rijn-IJssel, Blonde d'Aquitaine, Piëmontese, Blaarkop) als kruisingen tussen de verschillende rassen kunnen hier geregistreerd worden.


100.000 kg melk
Coosje 219 Vader: Willem  Moeder: Coosje 203Fokker/Eigenaar: Westeneng, Leusden

Fosfaatrechten
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Vanaf 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.
Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt.
Op deze pagina heeft RVO alle beschikbare informatie over fosfaatrechten voor u verzameld.

Project: Paraplubestand SZH


De stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud en gebruik van authentieke landbouwhuisdierrassen, ons levend erfgoed. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft SZH het zgn. paraplubestand opgezet. Via dit paraplubestand kunnen dieren herkend worden als behorend tot een zeldzaam Nederlands ras. Deze herkenning wordt gebruikt in de uitbraak van dierziektes en sinds 2017 ook bij de fosfaatregelgeving.
Lees meer........


Kleurvererving van de witrik

Bron: Witrikbode (Nieuwsbrieven van Stichting de Witrik) van eind 2015 en begin 2016. Meer informatie over de witrik kunt u lezen op de website https://zeldzamerassen.nl/dewitrik/
De Nederlandse witrug, witrik, ruggeling of aalstreep is geen ras in de zin dat de kleurtekening van het dier altijd vererft. Het is een kleurslag, dat wil zeggen dat de kleurtekening soms vererft, soms niet.
De witrik kan onder vier verschillende rassen vallen: de Fries-Hollandse (FH), Fries Roodbont (FR), Maas Rijn en IJsselvee (MRY) en Holstein Friesian (HF). Hoe wordt de kleur en de aftekening van een rund en specifiek de witrik, bepaald. Lees verder.....

DNA-test bepaalt ras
Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) heeft met subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een DNA-test ontwikkeld waarmee het voor een rund met (deels) onbekende stamboomgegevens kan bepalen tot welk zeldzaam Nederlands runderras het behoort. Daarmee wordt opname in een erkend stamboek mogelijk en wordt, wanneer het redelijke aantallen betreft, het risico op uitsterven van een ras verkleind.  Lees verder........

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu